Coachen voor Pedagogisch Coaches 6 februari 2019

Hoe haal je als coach het maximale uit pedagogisch medewerkers?

Coachen voor Pedagogisch Coaches

Herken je dit?

Van jou als pedagogisch coach wordt verwacht dat je de kwaliteit van het functioneren van medewerkers bewaakt en je medewerkers ondersteunt en motiveert in hun dagelijkse werkzaamheden en professionele ontwikkeling. Je hebt voldoende inhoudelijke kennis, maar bent niet zo bekend met coachen. Hoe maak je medewerkers bewust van hun gedrag en mogelijkheden? Hoe motiveer je hen om eigen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen? Hoe leg je de vinger op de zere plek en werk je aan de juiste oplossing. Coachen is hierin essentieel! En dáár wil je je verder in ontwikkelen.

Wat gaan we doen?

Het doel van de training is het verwerven van kennis, vaardigheden en technieken om pedagogisch medewerkers effectief te coachen in hun dagelijkse werkzaamheden en de pedagogische kwaliteit van de groepen te bewaken en naar een hoger plan te tillen. Je staat stil bij de inhoud van coachen en je rol & positie als pedagogisch coach binnen een kinderopvang organisatie. Hoe je een vertrouwensband creëert met medewerkers en op transparante wijze je doelen bereikt. Je verzamelt een toolbox vol coachvaardigheden, -methoden en -technieken en leert hoe je pedagogisch medewerkers hiermee motiveert en inspireert om hun functioneren te verbeteren en verder te ontwikkelen. Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

PROGRAMMA

 • Rol, houding en positie als pedagogisch coach:
  - De essentie en vier succesfactoren van coachen
  - Het bewaken van de kwaliteit van het functioneren van medewerkers
  - Op transparante wijze coachen binnen een hiërarchische relatie
 • De kunst van het coachen
  - Het creëren van een vertrouwensband
  - De coachvraag helder maken
  - Het signaleren van knelpunten/hiaten
  - Gespreksvaardigheden en -technieken:
  - Motiverende gespreksvoering
  - Confronteren
  - Probleemoplossend coachen
  - Ontwikkelingsgericht feedback geven
  - Boven en onder de waterlijn coachen
  - Omgaan met emoties en weerstand
 • Leerstijlen en betrokkenheid creëren
 • Coachingsplan opstellen

Resultaat

Je verzamelt een toolbox vol vaardigheden, methoden en technieken. Je leert hoe je pedagogisch medewerkers motiveert en stimuleert om de kwaliteit van hun pedagogisch handelen te verbeteren zónder dat je macht hoeft uit te oefenen.

 • Je kunt een vertrouwensband creëren
 • Je weet binnen een hierarchische relatie op transparante wijze te coachen
 • Je bent in staat de coachvraag en -behoeften helder te maken en knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van de pm-ers te signaleren
 • Je kent en beheerst verschillende gespreksvaardigheden en - technieken
 • Je kent verschillende leerstijlen, weet ze te herkennen en hierop aan te sluiten
 • Je kan de kwaliteiten en mogelijkheden van pm-ers optimaal inzetten
 • Je weet hoe je een coachingsplan opstelt

Kortom, je weet de kwaliteit van het functioneren te bewaken en verbeteren in een plezierige professionele relatie met de pedagogisch medewerkers en leidinggevende!

Praktisch:

 • Cabosse biedt deze training in company en bij open inschrijving aan
 • De training is op HBO-niveau en vereist een pedagogische opleidingsachtergrond conform 
de Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
 • De locatie bij open inschrijving is in Houten (vlakbij treinstation)
 • De training duurt 5 dagen van 9.30-16.00 uur
 • Bij in company, locatie, data en tijdstip in overleg
 • De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers
 • De training is geschikt voor pedagogisch coaches (in spé) die voor het effectief uitoefenen 
van hun functie het vak van coachen onvoldoende beheersen of deze willen aanscherpen
 • Iedere deelnemer ontvangt een trainingsmap met de theorie en opdrachten
 • Naar inschatting zullen deelnemers gemiddeld 5 uur per bijeenkomst aan studie en voorbereiding kwijt zijn

Certificaat voorwaarden:

 • Alle bijeenkomsten aanwezig zijn en actief meedoen (ter beoordeling aan de trainster)
 • Eindopdracht maken met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie geven op de terugkomdag

Let op! Deze training is branche-erkend zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Data open inschrijving 2019:

Woensdag  6 februari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Woensdag 13 maart 2019
Vrijdag 5 april 2019

Terugkomdag nader te bepalen.

Kosten en inschrijving:

De kosten bij open inschrijving zijn € 1495,- per deelnemer (vrij van BTW)
Trainingsmap en eenvoudige lunch inbegrepen

Voor de mogelijkheden in company en op maat: Bel of mail Cabosse!
En natuurlijk bij andere vragen helpen wij je graag!

Let op:

Wil je als pedagogisch coach naast het coachen ook meer kennis en ervaring opdoen met Pedagogiek en interactievaardigheden, kijk dan bij onze combi-training Coachen & Pedagogiek en interactievaardigheden voor pedagogisch coaches!

Details

Startdatum 06-02-2019
Max. deelnemers 14
Prijs per persoon €1.495,00
Locatie
Cabosse, Houten
Winterpolder 82, 3991 XZ Houten, Nederland
Cabosse, Houten
€1.495,00 11