Hoe verbeter je de kwaliteit van het functioneren van pedagogisch medewerkers?

Branche-erkend: Pedagogiek & interactievaardigheden voor pedagogisch coaches

Herken je dit?

De pedagogische kwaliteit in de kinderopvang wordt gemeten door te kijken naar de kwaliteit van de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Als pedagogisch coach heb jij kennis van de ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch medewerkers hebben deze kennis ook maar hoe zie je dat terug in hun handelen? Wat wíl je terugzien in het gedrag van de pedagogisch medewerkers en waar kijk je dan naar? Soms is een pedagogische situatie niet zo eenduidig, hoe ga je daarmee om? Het valt ook niet altijd mee om goed te onderbouwen en beschrijven wat je bedoelt. En welke werkvormen staan je ter beschikking om pedagogisch medewerkers zelf te laten ervaren wat het effect is van hun gedrag? Als deze vragen je bezig houden is het fijn om meer kennis, inzicht en toepassing van interactievaardigheden te krijgen. Daarvoor is deze training bedoeld!

Wat gaan we doen?

Het doel van de training is het verwerven van (zelf-)kennis, vaardigheden en technieken om de pedagogische kwaliteit van de groepen te bewaken en naar een hoger plan te tillen. Tijdens de training maken we continue de vertaalslag van theorie naar praktijk. Je gaat dan ook zelf aan de slag om je observatievermogen en eigen interactievaardigheden te verbeteren. Immers, zelfkennis en het vervullen van een voorbeeldfunctie in de interactie sfeer zijn voorwaarden om anderen hierin te coachen en begeleiden. Ook trainen we het herkennen van gedrag bij de pm-ers en bespreken we situaties die niet zo eenduidig zijn. Bovendien leer je het pedagogisch beleid van jouw organisatie te vertalen naar een werkplan.
We verdiepen ons in de interactievaardigheden middels de principes van o.a. video-interactiebegeleiding en de Gordonmethodiek. Er wordt gewerkt met diverse opdrachten en filmbeelden die jullie van jezelf en/of collega’s op de groep hebben gemaakt en met het boek Interactievaardigheden.

Programma

 • Pedagogiek in de kinderopvang voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen: hoe zorg je voor een omgeving waarin kinderen optimaal kunnen ontwikkelen. Uitgangspunten hierbij zijn de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven.
 • De zes interactievaardigheden zijn voor de coach het middel om pedagogisch medewerkers te coachen op hun pedagogisch handelen: welk concreet gedrag wil je terugzien op de werkvloer. Je leert wat de begrippen inhouden en hoe je daarmee kinderen kunt ondersteunen. De zes interactievaardigheden zijn: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuren & leidinggeven, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van onderlinge interacties.
 • (Actuele) pedagogische stromingen en visies worden besproken. Onder andere Elly Singer, Alfie Kohn, Emmi Pikler, Gordon, Reggio Emilia, Rudolf Steiner (antroposofie) en Maria Montessori.
 • Een vertaalslag maken van het eigen pedagogisch beleid naar een pedagogisch werkplan en het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker in de praktijk.
 • Kennismaking met verschillende observatietechnieken en observatie-instrumenten om kinderen te observeren. Aan de hand van het eigen observatie-instrument worden de observatietechnieken en registratie van observaties behandeld.
 • Zelfreflectie in het werken met kinderen.

Resultaat

 • Je weet hoe je zorgt voor een omgeving waarin kinderen optimaal kunnen ontwikkelen
 • De kent de zes interactievaardigheden en kunt deze in de praktijk herkennen
 • Je hebt geleerd op welke manieren je kunt observeren
 • Je hebt je kennis van pedagogische stromingen en visies geactualiseerd
 • Je kunt een vertaalslag maken van het eigen pedagogisch beleid naar een pedagogisch werkplan en het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker
 • Je hebt meer zelfkennis als het gaat om het werken met kinderen.

Praktisch:

 • Cabosse biedt deze training in company en bij open inschrijving aan
 • De training is op HBO-niveau en vereist een pedagogische 
opleidingsachtergrond conform de Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach
 • De locatie is bij open inschrijving bij het station van Houten
 • De training duurt 4 dagen van 9.30 - 16.00 uur en een dagdeel terugkomdag
 • Bij in company, locatie, data en tijdstip in overleg
 • De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
 • De training is geschikt voor pedagogisch coaches (in spé) die voor het effectief uitoefenen van hun functie onvoldoende vakinhoudelijke kennis hebben of hun kennis willen opfrissen en aanscherpen
 • Iedere deelnemer ontvangt een trainingsmap met de theorie en opdrachten
 • Naar inschatting zullen deelnemers gemiddeld 5 uur per bijeenkomst aan studie en voorbereiding kwijt zijn.

Certificaat voorwaarden:

 • Alle bijeenkomsten aanwezig zijn en actief meedoen (ter beoordeling aan de trainster)
 • Eindopdracht maken met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie geven op de terugkomdag

Let op! Deze training is branche-erkend zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Data:

Woensdag 11 september 2019
Woensdag 25 september 2019
Woensdag 9 oktober 2019
Woensdag 30 oktober 2019

Terugkomdag nader te bepalen

Kosten:

De kosten bij open inschrijving zijn € 1495,- per deelnemer (vrij van BTW)
Trainingsmap en eenvoudige lunch inbegrepen. Exclusief verplichte literatuur (zelf aan te schaffen): Interactievaardigheden van A. Strik en J.Schoemaker ISBN 978-90-368-1251-1

Inschrijven:

Schijf hier in voor de training die start op 11 september 2019.

Voor de mogelijkheden in company en op maat: Bel of mail Cabosse! Ook bij andere vragen helpen wij je graag!

 

sjoukje bijlsma250

Door Joanne's manier van coachen ben je nooit meer het slachtoffer van anderen of omstandigheden, maar zie je de kansen om je doelen te bereiken. Zij weet je in je kracht te zetten!

Sjoukje Bijlsma, voormalig Pedagogisch coach, Kids First-> lees meer

Wil jij iedere maand ontvangen?

 • praktische tips en tools
 • inspiratie en voorbeelden
 • nieuws over competentie & leiderschap training
 • voor de kinderopvang!!