Hoe coach je pedagogisch medewerkers op hun pedagogisch handelen?

Branche-erkende Combi-training: Coachen &
Pedagogiek en interactievaardigheden
voor pedagogisch coaches

Herken je dit?

Jij bent werkzaam of wilt gaan werken als pedagogisch coach en realiseert je dat er heel wat bij komt kijken. Jij hebt wel de nodige pedagogische kennis, maar wat wil je precies terug zien in het gedrag van de pedagogisch medewerkers? Hoe vertalen de interactievaardigheden zich door naar de praktijk, waar moet je op letten? En hoe maak je dit vervolgens bespreekbaar? Hoe ga je om met weerstand en motiveer je medewerkers om eigen initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen? Kortom, je moet als pedagogisch coach kennis, inzicht en vaardigheden hebben, zowel op het gebied van pedagogiek én interactievaardigheden als op het gebied van coachen. Daarom wil jij je verder ontwikkelen op beide fronten!

Cabosse heeft speciaal hiervoor de branche erkende combi-training Coachen & Pedagogiek en interactievaardigheden voor pedagogisch coaches ontwikkeld!

Wat gaan we doen?

Het doel van de trainingen is het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en technieken om de pedagogische kwaliteit van de groepen te bewaken en pedagogisch medewerkers te ondersteunen, motiveren en inspireren om de kwaliteit van hun pedagogisch handelen te verbeteren. De trainingen zijn praktijkgericht. Ervarend leren en plezier staan voorop. We gebruiken dan ook veel verschillende werkvormen waardoor de trainingen afwisselend en voor iedereen toegankelijk zijn.

PROGRAMMA

Coachen van pedagogisch medewerkers

 • Rol, houding en positie als pedagogisch coach:
  - De essentie en vier succesfactoren van coachen
  - Het bewaken van de kwaliteit van het functioneren van medewerkers
  - Op transparante wijze coachen binnen een hiërarchische relatie
 • De kunst van het coachen:
  - Het creëren van een vertrouwensband
  - De coachvraag helder maken
  - Het signaleren van knelpunten/hiaten
  -Gespreksvaardigheden en -technieken:
  - Motiverende gespreksvoering
  - Confronteren
  - Probleemoplossend coachen
  - Ontwikkelingsgericht feedback geven
  - Boven en onder de waterlijn coachen
  - Omgaan met emoties en weerstand
 • Leerstijlen en betrokkenheid creëren
 • Coachingsplan opstellen

Pedagogiek en interactievaardigheden

 • Pedagogiek in de kinderopvang voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen: hoe zorg je voor een omgeving waarin kinderen optimaal kunnen ontwikkelen. Uitgangspunten hierbij zijn de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven.
 • De zes interactievaardigheden zijn voor de coach het middel om pedagogisch medewerkers te coachen op hun pedagogisch handelen: welk concreet gedrag wil je terugzien op de werkvloer. Je leert wat de begrippen inhouden en hoe je daarmee kinderen kunt ondersteunen. De zes interactievaardigheden zijn: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuren & leidinggeven, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van onderlinge interacties.
 • (Actuele) pedagogische stromingen en visies worden besproken. Onder andere Elly Singer, Alfie Kohn, Emmi Pikler, Gordon, Reggio Emilia, Rudolf Steiner (antroposofie) en Maria Montessori.
 • Een vertaalslag maken van het eigen pedagogisch beleid naar een pedagogisch werkplan en het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker in de praktijk.
 • Kennismaking met verschillende observatietechnieken en observatie-instrumenten om kinderen te observeren. Aan de hand van het eigen observatie-instrument worden de observatietechnieken en registratie van observaties behandeld.
 • Zelfreflectie in het werken met kinderen.

Terugkomdag

Feedback op eindopdracht en eindpresentaties. Aandacht voor levende vragen/casuïstiek, theorie opfrissen en vaardigheden integraal oefenen.

Resultaat

Je weet de kwaliteit van het functioneren te bewaken en verbeteren in een professionele relatie met de pedagogisch medewerkers én je leidinggevende. Je komt sterker in je schoenen te staan en zal met meer plezier meer bereiken!

Voor wie?

De training is op HBO niveau en in principe geschikt voor pedagogisch coaches (in spé) die voor een goede uitoefening van de functie van pedagogisch coach onvoldoende kennis en vaardigheden m.b.t. coachen & pedagogiek en interactievaardigheden in huis hebben of deze willen opfrissen en aanscherpen.
Let op! Deze training is branche-erkend zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Praktisch:

 • Cabosse biedt deze training in company en bij open inschrijving aan
 • De training is op HBO-niveau en is branche erkend, waardoor je je middels deze training straks officieel kunt kwalificeren tot pedagogisch coach
 • De locatie bij open inschrijving is in Houten (vlakbij treinstation)
 • De training duurt 9 dagen van 9.30-16.00 uur
 • Bij in company, locatie, data en tijdstip in overleg
 • De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers
 • Iedere deelnemer ontvangt een trainingsmap met de theorie en opdrachten
 • Naar inschatting zullen deelnemers gemiddeld 5 uur per bijeenkomst aan studie en voorbereiding kwijt zijn

Certificaat voorwaarden:

 • Alle bijeenkomsten aanwezig zijn en actief meedoen (ter beoordeling aan de trainster)
 • Eindopdrachten maken met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie geven op de terugkomdag

Let op! Deze training is branche-erkend zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Data:

Woensdag 29 mei 2019
Vrijdag 7 juni 2019
Vrijdag 21 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019
Woensdag 11 september 2019
Woensdag 25 september 2019
Woensdag 9 oktober 2019
Woensdag 30 oktober 2019

De terugkomdag wordt nader bepaald.

Kosten:

De kosten bij open inschrijving zijn € 2695,- per deelnemer (vrij van BTW)
Trainingsmap met de behandelde theorie & opdrachten en eenvoudige lunch inbegrepen. Exclusief verplichte literatuur (zelf aan te schaffen): Interactievaardigheden van A. Strik en J.Schoemaker ISBN 978-90-368-1251-1

Inschrijven:

Schijf hier in voor de training die start op 29 mei 2019.

Voor de mogelijkheden in company en op maat: Bel of mail Cabosse!
En natuurlijk bij andere vragen helpen wij je graag!

 

sjoukje bijlsma250

Door Joanne's manier van coachen ben je nooit meer het slachtoffer van anderen of omstandigheden, maar zie je de kansen om je doelen te bereiken. Zij weet je in je kracht te zetten!

Sjoukje Bijlsma, voormalig Pedagogisch coach, Kids First-> lees meer

Wil jij iedere maand ontvangen?

 • praktische tips en tools
 • inspiratie en voorbeelden
 • nieuws over competentie & leiderschap training
 • voor de kinderopvang!!